6.5.09

ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ


Το πρωί της Τετάρτης 6-5 ένα συνεργείο του Δήμου Ρεθύμνης μπήκε στην αυλή του σχολείου μας και άρχισε να κλαδεύει (όπως τουλάχιστον νομίζαμε) τους δύο μεγάλους ευκαλύπτους που βρίσκονται εκεί.
Χωρίς να νοιαστούν για την ασφάλεια των παιδιών -την οποία χωρίς αμφιβολία έβαζαν σε κίνδυνο, μια και όλο το "έργο" έγινε κατά την διάρκεια του διδακτικού ωραρίου- οι εργάτες συνέχισαν μέχρι το μεσημέρι το πετσόκομμα, αφήνοντας δύο γυμνούς κορμούς εκεί που πριν υπήρχαν δέντρα είκοσι μέτρα ψηλά.
Δύο παρατηρήσεις:
1. Η διαμόρφωση του αύλειου χώρου του σχολείου εκτός από θέμα διαχείρισης δημόσιου χώρου (που ανήκει στον Δήμο) είναι και παιδαγωγικό θέμα· υπ' αυτή την έννοια η απόφαση για την διαμόρφωσή του ανήκει στον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.
2. Η απέχθεια της δημοτικής αρχής προς το πράσινο είναι δεδομένη (οι νεοπλουτίστικες καραφλές νέες μας πλατείες-μαρμαρένια αλώνια δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολιών). Εμείς, όμως τι κάνουμε; Πώς αντιδρούμε στην αποψίλωση του δημόσιου πράσινου, που αναπόφευκτα θα μας οδηγήσει σε μια πόλη κρανίου τόπο;